Vi er en bedrift med 11 faste ansatte pr.dags dato og ligger sentralt til på Årdalstangen. Våre hovedarbeidsfelt er Ventilasjon, tak, fasade, brannisolering og mantling. Vi leverer også komplette stålbygg. Vi leverer for både industri, det offentlige og private.